Όροι & Προϋποθέσεις
Ασφάλειες & Ποσά Ευθύνης

Ασφάλεια προς τρίτους: Παρέχει καλύψεις για θάνατο & τραυματισμό τρίτων έως 1.220.000€ και υλικές ζημίες τρίτων έως 1.220.000€ – εξαιρείται το όχημα του Miles Away.

Βασική ασφάλεια ατυχήματος (CDW): Περιορίζει το ποσό ευθύνης ζημιών έως τα 930€ στις κατηγορίες A1, A, AA, B1, B, BA, C, CD, V, έως τα 1.302€ στις κατηγορίες D, DD, DA, E, H, G1, G και έως τα 1.860€ στις κατηγορίες F1, F, R1, R, K, V1, V2. Δεν καλύπτονται ζημιές σε κάτω μέρος, ζάντες, τάσια, ελαστικά, καθρέπτες, κεραία, κρύσταλλα και εσωτερικό.

Ασφάλεια κλοπής (TW): Περιορίζει το ποσό ευθύνης για κλοπή στα 930€ στις κατηγορίες A1, A, AA, B1, B, BA, C, CD, V, στα 1.302€ στις κατηγορίες D, DD, DA, E, H, G1, G και στα 1.860€ στις κατηγορίες F1, F, R1, R, K, V1, V2. Ο ενοικιαστής δεν καλύπτεται, σε περίπτωση κλοπής όλου ή μέρους του αυτοκινήτου, που προκλήθηκε από αμέλειά του (π.χ. στην περίπτωση που άφησε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο ή άφησε το κλειδί επάνω στο διακόπτη εκκίνησης). Η ασφάλεια κλοπής χρεώνεται ανά ημέρα.

Πλήρης ασφάλεια ατυχήματος (FDW): Μηδενίζει ή περιορίζει περισσότερο το ποσό ευθύνης για ζημίες στο όχημα. Τα ποσά ευθύνης είναι 0€ στις κατηγορίες A1, A, AA, B1, B, BA, C, CD, V, έως τα 248€ στις κατηγορίες D, DD, DA, E, H, G1, G και έως 558€ στις κατηγορίες F1, F, R1, R, K, V1, V2. Δεν καλύπτονται ζημιές σε κάτω μέρος, ζάντες, τάσια και ελαστικά. Η πλήρης ασφάλεια ατυχήματος χρεώνεται ανά ημέρα.

Προσωπική ασφάλεια ατυχήματος (PAI): Παρέχει καλύψεις στον οδηγό ύψους έως 15.000€ για θάνατο, ολική ή μερική ανικανότητα & καλύψεις ύψους 1.000€ για νοσήλια έξοδα. Η προσωπική ασφάλεια ατυχήματος χρεώνεται ανά ημέρα.

Καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει:

 • κατά τη μεταφορά του οχήματος με πλοίο
 • αν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών
 • για ζημιές που προκλήθηκαν από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους
 • για ζημιές σε κάτω μέρος, ζάντες, τάσια, ελαστικά, καθρέπτες, κεραία, κρύσταλλα και εσωτερικό
 • για απώλεια προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο όχημα
 • για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο
 • για απώλεια ή καταστροφή κλειδιού του οχήματος
 • για απώλεια ή καταστροφή συσκευών GPS Navi, παιδικών καθισμάτων  ή άλλου πρόσθετου εξοπλισμού

Σε περίπτωση ατυχήματος, ο ενοικιαστής υποχρεούται, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητάς του, να συμπληρώσει δήλωση ατυχήματος, βάσει του άρθρου Κ70 της ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και να ακολουθήσει τα παρακάτω:

 1. Να βγάλει φωτογραφίες του ατυχήματος.
 2. Να καλέσει την αστυνομία
 3. Να καταγράψει ονόματα και διευθύνσεις από αυτόπτες μάρτυρες
 4. Να μην δεχθεί καμία ευθύνη για το ατύχημα μέχρι να καταλογισθούν οι ευθύνες από τους αρμόδιους
 5. Να επικοινωνήσει επειγόντως διά τηλεφώνου ή άλλου σύντομου μέσου με την εταιρεία
 6. Να καταγράψει κάθε απαραίτητη πληροφορία για το ατύχημα (όνομα άλλου οδηγού , αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λ.π.)
 7. Να υποβάλλει στην εταιρεία εντός 24ώρου από το ατύχημα υπογεγραμμένο κάθε σχετικό που να περιγράφει το συμβάν

Το κόστος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου καταβάλλονται ακόμα και εάν ο ενοικιαστής καλύπτεται ασφαλιστικά από την πιστωτική του κάρτα ή κάποια Τρίτη υπηρεσία ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενοικιαστής υποχρεούται να πληρώσει στην Miles Away ολόκληρο το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του αυτοκινήτου, το οποίο στη συνέχεια θα διεκδικήσει ο ίδιος από την πιστωτική κάρτα του ή τον άλλο φορέα ασφάλισης.

Περίοδος ενοικίασης
Η ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης είναι 24 ώρες,  Πρόσθετες καθυστερήσεις χρεώνονται ως επιπλέον ημέρα.

Επέκταση ενοικίασης
Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως με το υποκατάστημα της Miles Away από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης και να υπογραφεί το νέο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Ηλικία οδηγού και δίπλωμα οδήγησης
Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 23 έτη & το μέγιστο 70 έτη. Η άδεια οδήγησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί 1 έτος πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν είναι κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένος να φέρει διεθνές δίπλωμα για να μπορεί νόμιμα να οδηγήσει στην Ελλάδα.

Εγγύηση
Για την ενοικίαση ενός οχήματος είναι απαραίτητη μια πιστωτική κάρτα (Visa ή Master Card), ακόμη και αν η πληρωμή γίνει σε μετρητά. Η Miles Away θα δεσμεύσει το ποσό ευθύνης για ζημία έως τη λήξη της ενοικίασης.

Επιπλέον Οδηγός
Σε κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου, μόνο ο δηλωμένος οδηγός καλύπτεται από τις παραπάνω ασφάλειες. Σε περίπτωση που και άλλοι οδηγοί πρόκειται να οδηγήσουν το μισθωμένο όχημα, θα πρέπει να δηλωθούν στο μισθωτήριο συμβόλαιο κατά την έναρξη της ενοικίασης. Απαιτούμενα έγγραφα είναι δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια οδήγησης σε ισχύ.

Πρόσθετη επιβάρυνση για κάθε επιπλέον οδηγό: 5,00€ ημερησίως

Πολιτική καυσίμων
Το καύσιμο υπολογίζεται σε όγδοα. Το όχημα θα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμου που παραδόθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν χρεώσεις 12€ συν το κόστος του καυσίμου που λείπει. Δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται χρήματα για επιπλέον καύσιμο στο ρεζερβουάρ.

Περιορισμοί
Απαγορεύεται η οδήγηση εκτός Σίφνου, η οδήγηση σε χωματόδρομους και γενικότερα η κακή χρήση.

Κατά τη διάρκεια της ενοικίασης το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

α ) από οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας μικρότερης των 23 ετών
β ) από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει άδεια οδηγήσεων ή την έχει αποκτήσει σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών
γ ) για εκμάθηση οδήγησης
δ ) κατά παράβαση της παρούσης συμβάσεως.
ε ) Να μεταφέρει επιβάτες ή πράγματα έναντι αμοιβής.
στ ) Να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες από ότι ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του
ζ ) Να μεταφέρει βαρέα αντικείμενα ή δύσοσμα εμπορεύματα ή ναρκωτικά ή όπλα.
η ) Για ρυμούλκηση άλλου αυτοκινήτου ή τρέιλερ.
θ ) Σε αγώνες αυτοκινήτου ταχύτητας ειδικών διαδρομών κ.λ.π.

Ισχύουν χρεώσεις έως και 98€ για ειδικό καθαρισμό σε οχήματα που θα επιστραφούν με υπερβολικά βρώμικο εσωτερικό και χώρο αποσκευών (π.χ. λεκέδες από φαγητό, καφέ, τρίχωμα, άμμος κ.λ.π.) υποδηλώνοντας κακή χρήση.  Σε περίπτωση φθοράς με υπαιτιότητα του ενοικιαστή (πχ κάψιμο) θα υπάρξει αντίστοιχη χρέωση αναλόγως της ζημιάς.

Ο ενοικιαστής έχει υποχρέωση κατά τον χρόνο της ενοικίασης να προφυλάσσει το αυτοκίνητο , να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση , το λάδι , το νερό κ.λ.π. επίσης να ελέγχει την κατάσταση των ελαστικών και εάν το αυτοκίνητο έχει ασφάλεια στην κίνηση του . Ο ενοικιαστής ευθύνεται και υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία για ζημιές που προέρχονται από έλλειψη προσοχής.

Ο ενοικιαστής δεν δικαιούται να επιφέρει στο αυτοκίνητο τροποποιήσεις, να προβεί σε μηχανολογικές ή άλλες εργασίες , σε αντικατάσταση εξαρτημάτων , σε παραβίαση του χιλιομετρητή. Τυχόν παραβίαση των παραπάνω θα συνεπάγεται την ποινική του δίωξη.

Διαχειριστικά έξοδα
Στην περίπτωση ατυχήματος υπάρχει μη επιστρεφόμενη χρέωση 62,00€.

Τροχαίες παραβάσεις
Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει πλήρης ευθύνη για τυχόν τροχαίες παραβάσεις και υποχρεούται να εξοφλήσει τις όποιες οφειλές στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρεωθεί το ποσό της παράβασης συν το ποσό αναφερόμενο ως «Διαχειριστικά έξοδα».

Αφαίρεση πινακίδων
Σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων κατά την διάρκεια της ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται την ενοικίαση μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία.

Τρόποι Πληρωμής
Το μίσθωμα μπορεί να πληρωθεί με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (Visa ή Master Card), με μετρητά και με τραπεζική κατάθεση ή PayPal τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη της ενοικίασης.

Για την ολοκλήρωση μιας κράτησης απαιτείται προκαταβολή, ίση με το 15% της συνολικής τιμής ενοικίασης. Ανεξαρτήτου τρόπου πληρωμής μία πιστωτική ή χρεωστική (Visa ή Master Card) είναι απαραίτητη για λόγους εγγύησης. Η Miles Away θα δεσμεύσει το ποσό ευθύνης για ζημία έως τη λήξη της ενοικίασης.

Ακύρωση κράτησης
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μέχρι και 15 μέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής. Για ακυρώσεις εντός του διαστήματος των 15 ημερών πριν την αναχώρηση δεν επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής.

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η Miles Αway θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η Miles Away διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

Σύμβαση
Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει, να διαβάσει τους επισυναπτόμενους όρους και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Το γραφείο δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει χρήματα πριν τη λήξη της συμφωνημένης μισθώσεως.

Leave a Comment